Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Lessebo

Lessebo kommun

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 342 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 65:e högsta i landet med 76 609 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats