Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Lessebo

Lessebo kommun

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 342 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 66:e högsta i landet med 5,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats