Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Lerum

Lerums kommun

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 706 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 26:e högsta i landet med 56 036 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats