Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Lerum

Lerums kommun

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 706 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det sjätte högsta i landet med 87,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats