Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Leksand

Leksands kommun

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 043 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats