Ekonomifakta

Befolkningsökning, Leksand

Leksands kommun

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 043 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 1,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats