Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Lekeberg

Lekebergs kommun

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 606 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det nionde högsta i landet med 87,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats