Ekonomifakta

Andel högutbildade, Lekeberg

Lekebergs kommun

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 606 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 98:e högsta i landet med 22,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats