Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Laxå

Laxå kommun

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 34:e lägsta i landet med 78 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats