Ekonomifakta

Andel högutbildade, Laxå

Laxå kommun

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 11:e lägsta i landet med 13,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats