Ekonomifakta

Skattesats, Laxå

Laxå kommun

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Kommunalskatten är 34,48 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats