Ekonomifakta

Befolkningsökning, Laxå

Laxå kommun

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 29:e lägsta i landet med −2,9 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats