Ekonomifakta

Invånare i kommunen, Laxå

Laxå kommun

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare. Värdet för invånare i kommunen är det 22:a lägsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Invånare i kommunen

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats