Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Landskrona

Landskrona stad

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 134 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 12:e lägsta i landet med 43 631 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats