Ekonomifakta

Andel högutbildade, Landskrona

Landskrona stad

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 134 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats