Ekonomifakta

Skattesats, Landskrona

Landskrona stad

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 134 invånare. Kommunalskatten är 31,42 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats