Ekonomifakta

Medelålder, Landskrona

Landskrona stad

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 134 invånare. Värdet för medelålder är det 34:e lägsta i landet med 42 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats