Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Kungsör

Kungsörs kommun

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 643 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 58:e högsta i landet med 77 267 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats