Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Kungsör

Kungsörs kommun

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 643 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 269 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats