Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Kungsör

Kungsörs kommun

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 643 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 79:e högsta i landet med 5,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats