Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Kungsör

Kungsörs kommun

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 643 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 79,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats