Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Kungsbacka

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 653 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjunde högsta i landet med 62 369 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats