Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Kungsbacka

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 653 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det fjärde högsta i landet med 88 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats