Ekonomifakta

Skattesats, Kungsbacka

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 653 invånare. Kommunalskatten är 32,73 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats