Ekonomifakta

Medelålder, Kungsbacka

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 653 invånare. Värdet för medelålder är det 37:e lägsta i landet med 42,3 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats