Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Kungälv

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 49 785 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 30:e högsta i landet med 55 556 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats