Ekonomifakta

Skattesats, Kungälv

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 49 785 invånare. Kommunalskatten är 32,92 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats