Ekonomifakta

Befolkningsökning, Kungälv

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 49 785 invånare. Värdet för befolkningsökning är det nionde högsta i landet med 5,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats