Ekonomifakta

Statsbidrag och utjämning till kommunen, Kumla

Kumla kommun

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 516 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är nära genomsnittet med 20 137 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Statsbidrag och utjämning till kommunen

Källa: SCB

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.

Kommunens webbplats