Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Kumla

Kumla kommun

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 516 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 90:e lägsta i landet med 4,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats