Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Kumla

Kumla kommun

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 516 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats