Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Krokom

Krokoms kommun

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 595 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 60:e högsta i landet med 76 935 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats