Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Krokom

Krokoms kommun

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 595 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 381 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats