Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Krokom

Krokoms kommun

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 595 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det högsta i landet med 88,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats