Ekonomifakta

Befolkningsökning, Krokom

Krokoms kommun

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 595 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 32:a högsta i landet med 3,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats