Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Kristinehamn

Kristinehamns kommun

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 23 817 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 822 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats