Ekonomifakta

Statsbidrag och utjämning till kommunen, Knivsta

Knivsta kommun

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 20 714 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 20:e lägsta i landet med 7 450 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Statsbidrag och utjämning till kommunen

Källa: SCB

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.

Kommunens webbplats