Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Knivsta

Knivsta kommun

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 20 714 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det åttonde lägsta i landet med 2,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats