Ekonomifakta

Skattesats, Knivsta

Knivsta kommun

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 20 714 invånare. Kommunalskatten är 32,62 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats