Ekonomifakta

Befolkningsökning, Knivsta

Knivsta kommun

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 20 714 invånare. Värdet för befolkningsökning är det högsta i landet med 8,4 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats