Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Klippan

Klippans kommun

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 723 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 13:e lägsta i landet med 43 741 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats