Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Klippan

Klippans kommun

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 723 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 40:e lägsta i landet med 78,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats