Ekonomifakta

Andel högutbildade, Klippan

Klippans kommun

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 723 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 45:e lägsta i landet med 14,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats