Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Kiruna

Kiruna kommun

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 433 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 49:e högsta i landet med 77 930 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats