Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Kiruna

Kiruna kommun

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 433 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tredje högsta i landet med 66 643 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats