Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Kiruna

Kiruna kommun

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 433 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 25:e högsta i landet med 85,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats