Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Kinda

Kinda kommun

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 9 992 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 72 884 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats