Ekonomifakta

Befolkningsökning, Kinda

Kinda kommun

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 9 992 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 0 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats