Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Katrineholm

Katrineholms kommun

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 324 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 80:e högsta i landet med 5,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats