Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Katrineholm

Katrineholms kommun

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 324 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 47:e lägsta i landet med 78,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats